• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Dịch vụ

  Dịch Vụ Định Giá

 • Thứ tư, 09:45 Ngày 24/10/2018
 • Chúng tôi cung cấp:

  • Dịch vụ Thẩm định giá dự án đầu tư
  • Dịch vụ Thẩm định giá doanh nghiệp
  • Dịch vụ Thẩm định giá bất động sản
  • Dịch vụ Thẩm định giá máy móc, thiết bị
  • Dịch vụ Thẩm định giá tài sản vô hình,
  • ...

  Đối tượng sử dụng dịch vụ:

  Đối với mỗi dịch vụ Thẩm định giá khác nhau thì sẽ có các đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá khác nhau, cụ thể:

  • Dịch vụ Thẩm định giá dự án đầu tư: Chủ đầu tư; Cơ quan quản lý Nhà nước; Nhà tài trợ; Các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư; Các ngân hàng, ...
  • Dịch vụ Thẩm định giá Doanh nghiệp: Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước: đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa; Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty như: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh …; Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng; Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Dịch vụ Thẩm định giá Bất động sản: Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.
  • Dịch vụ Thẩm định giá máy móc, thiết bị: Ngân hàng, Cơ quan bảo hiểm, Cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu ...
  • Dịch vụ Thẩm định giá tài sản vô hình: bao gồm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá;
  • ...