• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Dịch vụ

  Dịch Vụ Kế Toán

 • Thứ tư, 09:44 Ngày 24/10/2018
 • AAFC được hình thành và phát triển từ khởi đầu với đội ngũ chuyên gia chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Dịch vụ kế toán của AAFC đã được nhiều khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AAFC có nhiều tham vọng và nhiều kinh nghiệm. AAFC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh
  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán... theo qui định.