• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Khách Hàng

  AAFC có nhiều khách hàng hoạt động trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

  Góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và cam kết đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng, AAFC luôn là người bạn đồng hành, luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với khách hàng và sự thành công của khách hàng luôn là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.

  Với trình độ và những kinh nghiệm thực tiễn của mình, luôn phấn đấu cao nhất trong hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên ngành tại Việt nam và đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng.