• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC

   AAFC AUDITING AND VALUATION LIMITED COMPANY

  Dịch vụ

  Dịch Vụ Kiểm Toán

 • Thứ ba, 09:44 Ngày 24/10/2017
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính.

  Hoạt động Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp của chúng tôi có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính, AAFC đã có nhiều chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... Trong những năm qua, đội ngũ này đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện kiểm toán nhiều Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế.

  Qua hoạt động kiểm toán, Công ty chúng tôi đã giúp cho các doanh nghiệp, các Ban quản lý, các tổ chức kinh tế khắc phục những điểm yếu và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.

   

  Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành.

  Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành là một trong những dịch vụ chuyên ngành làm nên thương hiệu AAFC và cũng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực XDCB, AAFC đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều kỹ sư Xây dựng có kinh nghiệm thực tế. Những năm trước đây, đội ngũ này đã chỉ đạo và tham gia thực hiện nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng và phức tạp thuộc các Tập đoàn Kinh tế lớn, Bộ Giao thông Vận tải ...

  Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành của AAFC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và của chủ đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.